Opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza

Zakład posiada pozwolenie na emisję zanieczyszczeń. Obecnie wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza z ciepłowni opalanej miałem węglowym naliczana jest na podstawie zużycia opału i wskaźników zanieczyszczeń określonych w materiałach MOŚZNiL z 1996 r. oraz stawki opłaty. Substancje, za które wnoszona jest opłata, to: benzo(a)piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły węgl.-grafit., pyły ze spalania paliw, tlenek węgla, tlenki azotu. Dwa razy w roku wykonujemy pomiary emisji z emitora: pomiar pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu. Czy jest możliwość wykorzystania wyników badań do ustalenia wielkości emisji? Kotły pracują w różnych warunkach (sezon grzewczy, sezon letni, różne obciążenia, zależne od potrzeb produkcji ciepła). Opłata ustalona na podstawie faktycznej emisji odpowiadałaby rzeczywistemu korzystaniu ze środowiska i prawdopodobnie byłaby korzystniejsza dla zakładu.

Artykuł płatny
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zapraszamy do zalogowania.
Nie masz jeszcze konta w Portalu Ochrony Środowiska? Znajdziesz u nas:
    • zmiany w przepisach z interpretacją,
    • akty prawne dotyczące ochrony środowiska,
    • orzeczenia,
    • porady ekspertów,
    • wzory dokumentów


Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu:
Bezpłatny serwis e-mailowy

Dołącz do użytkowników serwisu, a dwa razy w tygodniu otrzymasz e-mailem informacje, na temat najnowszych zmian i interpretacji prawa ochrony środowiska.


raport


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.